MUDr.Vlastimil Kapcát,praktický lekár pre dospelých